Tillbehör

”En enhet som är avsedd att användas tillsammans med en huvudprodukt. Utan en huvudprodukt är tillbehörets användningsområde begränsat.”

Utrustning, accessoarer, förnödenheter, grejer, saker. Kärt barn har många namn.

Tillbehören är alla de där små extra sakerna som hjälper oss hålla ordning, hålla fast, klippa till, stoppa, klämma, markera, avgränsa,fånga, – ja tillbehören har oändligt med användningsområden. Men gemensamt är att de underlättar livet för oss.

Fina tillbehör

Såklart står tillbehörens funktion i fokus, men ett funktionellt tillbehör kan ju även vara fint. Fina saker gör saker gör ju livet lite roligare, gör oss lite gladare.

Tillbehör

Stickstoppare
Stora Stickmarkörer
Små Stickmarkörer
Öppna Stickmarkörer
Sockblockare
Vantblockare
Väskhandtag